TG – ENZYME Phụ gia kết dính cho thịt cấp đông

Giá Liên Hệ 0366.028.228