Hương bò sệt – Chuyên dùng cho giò chả, xúc xích, phở bò

399.000 

hương-bò-sệt-skybita
Hương bò sệt – Chuyên dùng cho giò chả, xúc xích, phở bò

399.000