Gạo lứt huyết rồng, gạo lứt đỏ 1kg

33.000 

Nguồn gốc: Việt Nam
HSD: 12 tháng

gạo lứt đỏ
Gạo lứt huyết rồng, gạo lứt đỏ 1kg

33.000 

Danh mục: Từ khóa: