Đậu đen xanh lòng 1kg

36.000 

Nguồn gốc: Việt Nam

HSD: 12 tháng

Đậu đen của shop được nhập từ những người dân ở các vùng quê, có hạt bóng, nhỏ, đều hạt. không chất bảo quản

đậu đen xanh lòng
Đậu đen xanh lòng 1kg

36.000 

Danh mục: