Đậu đỏ tây (đậu thận), đậu đỏ hạt to 1kg

65.000 

Nguồn gốc: Việt Nam
HSD: 12 tháng
Quy cách đóng gói: Túi bóng dẻo thực phẩm – hàn kín miệng.

đậu đỏ tây
Đậu đỏ tây (đậu thận), đậu đỏ hạt to 1kg

65.000 

Danh mục: Từ khóa: