Dụng cụ nhồi xúc xích, nhồi lạp xưởng sử dụng tay bơm trợ lực

190.000 

dụng cụ nhồi xúc xích
Dụng cụ nhồi xúc xích, nhồi lạp xưởng sử dụng tay bơm trợ lực

190.000